Engelen-cyclus

Lamentaties, verzuchtingen, uit en -oproepen van rond-bengelende engelen.

Foto Dirk Cornelis, Dinsdagclub-editie in de Bourla-schouwburg
Lamentatio van een Paasengel. 
  ‘Ik ben een paasengel en niemand viert er Pasen, ik ben werkloos, unemployed! Frustrata! Nobody wants an ex-angel. Ik heb geen rol!’ De engel zoekt wanhopig naar engelen-anti-depressiva en vindt tenslotte een wijnfles die was blijven slingeren op de laatste avondmaaltafel...
Verbolgen Hemelvaart-engel 
‘Genoeg Diederik! Dit is 'verduveld' de laatste keer dat ik hier op Hemelenvaartdag alweer mijn minnebloed ga offreren voor de Heilige Bloed-processie! Wat denken jullie daar in Brugge wel?!! Ik kan niet eeuwig blijven doneren for free! Ik maak er korte metten mee. Zoek donoren bij de lezers van het Vlaams canon!’

Geblakerde Pinksterengel

Blakend gezonde uit de krant lezende engel werd geraakt door te sterke vuurstraal (fire of heaven/hell?). Is het de wakkergeschudde Heilige Verontwaardiging die in een opwelling  zijn bliksemstraal afvuurde per vergissing op deze engel? 
Zomerzonnewende-engel

Engel op vakantie: 'Aan jullie om te engelen, ik ga hengelen. Terugkeer naar mijn paradijselijke/hengel-tijd. Ik verlies me in zonnelicht en zonnewarmte en draag mijn engelenwerk over op de mens. Finito lavoro! It's up to you, leren jullie nu maar vliegen! Vleugels gratis verkrijgbaar!'